Home » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Lees alstublieft de volgende algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u een boeking maakt. ShapShap Reizen is onderdeel van de ShapShap Travel Group.

 • “Goedkope Afrika Reizen” is een handelsnaam van de ShapShap Travel Group.
 • “Het Bedrijf” heeft betrekking op de ShapShap Travel Group en/ of de operators die samen werken met de ShapShap Travel Group.
 • “De Klant” heeft betrekking op u, de persoon die dit leest en/ of u, de persoon die een boeking maakt.

 

Garantie-regeling
De ShapShap Travel Group is aangesloten bij de Stichting GGTO, het Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators, onder lidmaatschapsnummer 1291. Hiermee voldoet de ShapShap Travel Group aan de wettelijke verplichting om een garantie aan haar klanten te bieden, zoals bedoeld in artikel 7:512 van het Burgerlijk Wetboek.

De Stichting GGTO staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terug krijgt indien de touroperator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op locatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen. Voor deze garantiestelling wordt een vast bedrag van 15,- euro per boeking in rekening gebracht. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden.
Meer info over deze garantieregeling op: www.stichting-ggto.nl

Paspoort, visa en andere reispapieren
Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om te zorgen dat paspoorten, visa, gezondheidscertificaten, bewijs van vaccinaties en andere vereiste documentatie in orde zijn voor de landen die bezocht worden. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor gevolgen, schades of aanspraken als de Klant voordat de reis begint niet correct de vereiste documentatie en aanhangende zaken in orde heeft.

Het paspoort van de Klant dient nog minstens zes (6) maanden geldig te zijn nadat de reis geëindigd is en nog voldoende lege pagina's voor visa te bevatten. Indien er onvoldoende ruimte is in het paspoort kan de toegang tot een land geweigerd worden en zal de Klant mogelijk moeten terugkeren naar het land van herkomst. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de Klant.

De naam zoals die wordt ingevuld op het boekingsformulier, dient hetzelfde te zijn als in het paspoort van de Klant. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste weergave hiervan op het boekingsformulier. Het Bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de consequenties hiervan, indien dit foutief is doorgegeven.

Verzekering
Een uitgebreide reis- en annuleringsverzekering is verplicht tijdens alle reizen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om er voor te zorgen dat hij/ zij deze verzekeringen heeft en de benodigde papieren aan de gids kan tonen voordat de reis begint. Elke consequentie van het niet in orde hebben van bovengenoemde papieren is de verantwoordelijkheid van de Klant. Het is verplicht om een reisverzekering te hebben, welke annulering, medische onkosten en bagageverlies dekt. Het Bedrijf kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor welke kosten dan ook, veroorzaakt door enige vertraging van luchtvaartmaatschappijen.

Bagage
Alle bagage en persoonlijke bezittingen zijn ten alle tijden de verantwoordelijkheid van de Klant en het Bedrijf accepteert geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade aan persoonlijke eigendommen, op wat voor manier dan ook.

De Klant mag een tas meenemen van maximaal 20 kilogram en één stuk handbagage. Indien de Klant meer bagage mee wil nemen, beoordeelt het Bedrijf deze aanvraag en kan voor de extra bagage een toeslag worden geheven. Het Bedrijf behoudt het recht om overbagage, evenals additionele bagage, te weigeren. Tijdens de trektocht op de Klimanjaro is slechts 1 stuk bagage van maximaal 15 kilogram toegestaan, met daarnaast een dagrugzakje. Wij raden voor alle reizen een zachte sporttas aan in plaats van harde koffers.

Let op: Wanneer de Klant toch een koffer meeneemt kan het zijn dat deze achtergelaten wordt of dat een extra toeslag in rekening wordt gebracht indien de koffer niet in de locker past. De afmetingen van de locker zijn 70cm x 40cm x 38cm.

Risico’s
De Klant accepteert dat alle reizen een avontuurlijke aard hebben en een element van persoonlijk risico bevatten. Het Bedrijf zal niet verantwoordelijk worden gehouden op wat voor manier dan ook voor enig letsel, de dood of schade aan eigendommen, op wat voor manier dan ook ontstaan. De Klant stemt hiermee in en stelt het Bedrijf niet aansprakelijk voor dergelijke claims. De Klant accepteert de volle verantwoordelijkheid voor alle risico’s.

Gezondheid
De Klant accepteert dat deelnemen aan een reis een bepaalde mate van fysieke gesteldheid en gezondheid vereist en het is de plicht van de Klant om er zeker van te zijn dat hij/ zij medisch fit is om de reis te maken. Het Bedrijf kan vragen om een doktersverklaring of medisch certificaat dat de Klant medisch fit is, wanneer een klant ouder dan 55 jaar is, waarin bevestigd wordt dat de Klant medisch fit is om aan de reis deel te nemen.

Het is belangrijk dat de Klant van tevoren raadpleegt of vaccinaties en malariapillen nodig zijn. Het Bedrijf adviseert dat de Klant hierover contact heeft met de arts om dit te controleren. Het Bedrijf kan niet beoordelen of de Klant met gezondheidsbeperkingen in staat is zonder problemen een bepaalde reis te maken.

Autoriteit tijdens de reis
De beslissingen van de gids tijdens de reis zullen ten alle tijden beslissend en bindend zijn. De Klant dient ten alle tijden aan de wetten, gebruiken en douane- voorwaarden van de te bezoeken landen te voldoen. Mocht de Klant zich niet houden aan het bovenstaande of mocht de Klant een last zijn voor de rest van de groep, dan kan de gids besluiten om de betreffende Klant van de reis uit te sluiten, zonder teruggave van de reissom. De Klant zal op eigen kosten terugkeren naar huis.

Marketing
Het Bedrijf behoudt het recht om elke foto of video- opname die zij zelf maakt tijdens reizen te gebruiken voor marketingdoeleinden of voor advertentiemateriaal en de Klant geeft hierbij dan ook toestemming om zulke foto’s of video- opnamen te gebruiken. Het Bedrijf zal over de betreffende materialen het copyright hebben. Wanneer de Klant foto's aan het Bedrijf ter beschikking stelt voor haar gastenboek of fotogalerij, verwerft het Bedrijf hiermee het recht om genoemde foto's voor marketingdoeleinden te gebruiken, evenals op de website.

Overmacht
Onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot, oorlogen, mechanische problemen aan voertuigen, het weer, stakingen, rellen en andere onvoorziene omstandigheden die buiten de macht van het Bedrijf liggen, kunnen vertragingen of veranderingen aan de reis teweegbrengen. Het Bedrijf zal niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden op wat voor manier dan ook voor dit soort gebeurtenissen of de gevolgen daarvan.

Reizen met een open mind
Elk land heeft haar eigen charmes en is anders. Dat is waarschijnlijk een van de redenen waarom de Klant reist. Om eens echt een andere wereld mee te maken en uit het normale leven van thuis te komen. Dit betekent dat de Klant in contact komt met andere gebruiken, culturen en mentaliteiten. Daar doet de Klant het natuurlijk ook voor. Echter, er kunnen altijd bepaalde dingen gebeuren waar van tevoren geen rekening mee is gehouden. Sommige dingen zijn nou eenmaal anders dan thuis. Eten, hotels, vervoermiddelen en infrastructuur verschillen in bijvoorbeeld Afrika van wat wij hier gewend zijn. De Klant dient hier rekening mee te houden, zodat eventueel oponthoud of ongemak niet als een verrassing komt, omdat de Klant hier totaal niet op gerekend had.

Wijzigingen door het Bedrijf
Wij, de ShapShap Travel Group (reisagenten) verkopen, als bemiddelaar, reizen met een avontuurlijk karakter die georganiseerd worden door buitenlandse reisorganisatoren. Het is mogelijk dat onvoorziene wijzigingen aangebracht moeten worden tijdens een reis. Dit kunnen andere routes of wijzigingen in accommodatie/ kampeerplaatsen zijn.

Groepsgrootte
Per reis staat aangegeven wat het minimum en maximum aantal deelnemers is. In het uitzonderlijke geval dat het minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt en de reis niet door kan gaan, brengt het Bedrijf u uiterlijk 21 dagen voor vertrek hiervan op de hoogte. In dat geval vindt volledige restitutie van de reissom plaats.

Alleen op reis
Indien de Klant alleen reist, deelt de Klant een tweepersoonskamer of tweepersoonstent met een reisgenoot van hetzelfde geslacht, voor zover dit mogelijk is. Indien de Klant verzekerd wil zijn van een eigen kamer of tent, kan de Klant indien nog mogelij, een eenpersoonstoeslag betalen en zal het Bedrijf zoveel mogelijk trachten de Klant een eigen tent of kamer te verschaffen.

Let op: Bij een hotelreis en de trektocht op de Kilimanjaro is de eenpersoonstoeslag verplicht indien de Klant alleen reist. De bedragen van de eenpersoonstoeslag vindt u bij de betreffende reis.

Uitgebreide reisinformatie
Op deze website vindt de Klant bij iedere reis praktische informatie en een uitgebreide dag-tot-dag beschrijving. Lees deze belangrijke informatie goed door. Ze vormt een onderdeel van de reisovereenkomst en de algemene voorwaarden.
De uitgebreide reisinformatie wordt niet automatisch toegestuurd naar de Klant. Indien de Klant geen internettoegang heeft, kan het Bedrijf op verzoek een afdruk per post toesturen.

Betaling en factuur

 • De meeste groepsreizen worden aangegeven in Zuid-Afrikaanse Randen (ZAR) en soms in Amerikaanse Dollars (USD), bijvoorbeeld de Kilimanjaro en Tanzaniaanse safari's. U ontvangt uw factuur echter in Euro's, gebaseerd op de gemiddelde wisselkoers van de voorafgaande 7 dagen voor boeking.
 • Nadat u het boekingsformulier ingevuld heeft ontvangt u de eerste factuur van een niet-restitueerbare aanbetaling van 30%. Deze factuur dient binnen 7 dagen betaald te worden om uw deelname aan de reis te garanderen.  Voor deze factuur gebruiken we dus de gemiddelde wisselkoers van de voorgaande 7 dagen.
 • 10 weken voor vertrek ontvangt u de tweede factuur met de resterende 70% en alle extra onderdelen (bv optioneel activiteitenpakket, eenpersoonstoeslag, hotels en transfer, etc). Deze factuur dient binnen 7 dagen, nadat de factuur gestuurd is, volledig betaald te zijn. Ook voor deze factuur gebruiken we dus de gemiddelde wisselkoers van de dan voorafgaande 7 dagen.
 • Wanneer de tweede betaling ontvangen is ontvangt u uw reisvoucher. Controleer de reisvoucher en de namen van de deelnemers. 
 • Let op: Bij boekingen binnen 6 weken voor vertrek dient het totale bedrag direct betaald te worden.


Wijzigingskosten
Indien de Klant een reis wil wijzigen naar een andere reis, meer dan 60 dagen voor de vertrekdatum, worden er geen kosten in rekening gebracht. Om de datum van een reis te wijzigen binnen deze 60 dagen dient een toeslag van 15% van de prijs van de reis of 2000 Zuid-Afrikaanse Randen betaald te worden, welk bedrag van de twee dan ook het hoogst is.

Wanneer een Gorilla reis gewijzigd wordt (onafhankelijk van de 60 dagen-periode) geldt dat de gorilla permit nooit gerestitueerd wordt en opnieuw weer betaald dient te worden.

Prijsvoorbehoud
Het Bedrijf behoudt het recht routes en prijzen aan te passen en door te berekenen. Dit kan veroorzaakt worden door schommelingen in wisselkoersen, benzineprijzen, belastingen en dergelijke in Afrika. De prijzen van buitenlandse reizen buiten de Europese Unie zijn op dit moment vrij van BTW. Indien de BTW-voorschriften worden gewijzigd, dan worden de prijzen hierop aangepast.

Informatie voor vertrek
Nadat deelname van de Klant aan de reis bevestigd is, zal het Bedrijf de Klant via e-mail meer informatie verschaffen over de reis. Indien de Klant geen e-mailadres heeft, kan het Bedrijf de informatie per post toesturen. In dat geval dient de Klant een postadres te verstrekken.

Annuleringsvoorwaarden
Indien de Klant een reis annuleert, behoudt het Bedrijf 30% van de betaalde reissom. Wanneer een boeking korter dan 60 dagen voordat de reis begint wordt geannuleerd, geldt de volgende annuleringstoeslag:

 • 30 - 60 dagen - 50% van de betaalde reissom, 
 • 10 - 29 dagen - 75% van de betaalde reissom, 
 • 00 - 09 dagen - 100% van de betaalde reissom.


Let op: Gorilla permits zijn niet restitueerbaar.

Elke Klant die na de vertrekdatum van een reis deelneemt, of helemaal niet, of juist de reis verlaat voordat deze is beëindigd om wat voor reden dan ook, heeft geen recht op teruggave van geld van het Bedrijf en kan geen aanspraak maken op een claim voor extra kosten die de Klant heeft moeten maken.

Groepsreizen gaan door onder voorbehoud van een minimum aantal klanten. Wanneer dat aantal niet wordt gehaald, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de reis te annuleren. Er is dan recht op een volledige teruggave van de betaalde reissom. Het Bedrijf behoudt het recht om een reis te annuleren, zonder voorafgaande melding, wanneer dit onvermijdelijk is. In dat geval krijgt de Klant de reeds betaalde reissom, zoals die betaald is aan het Bedrijf, terug. Dit is de enige verantwoordelijkheid van het Bedrijf naar de klant toe en er kan geen andere claim worden neergelegd.

Toepasselijke wetgeving
Deze website is ontworpen en wordt onderhouden in Nederland en dientengevolge valt een boeking en het gebruik of de onmogelijkheid tot het gebruik van deze website onder Nederlandse wetgeving en de jurisdictie van de Nederlandse rechter.